^Do góry
  
  
  
Get Adobe Flash player

Kilka słów o adaptacji dzieci do przedszkola....

DRODZY RODZICE

     Przekraczając próg przedszkola, dziecko często bywa zniechęcone do pierwszej edukacji. Napotykając nieznane mu osoby, słysząc hałas wywołany przez innych przedszkolaków, dziecko reaguje stresem. Taki stan trwać może długo, wpływając na proces adaptacji do środowiska przedszkolnego.

     Każde dziecko, dla prawidłowego przystosowania się do środowiska, potrzebuje miłości i akceptacji. Ta ogromna odpowiedzialność spoczywa na rodzicach. Rodzice dają poczucie bezpieczeństwa, miłości i powinni „przejawiać strukturę równowagi psychicznej dziecka, poprzez zachęcanie dziecka do niezależności, autonomii, odpowiedzialności, empatii i do pokładania nadziei, okazywania wiary i zaufania w różnych sytuacjach oraz w relacjach z ludźmi”[1]. Myśl ta uzasadnia, że postawy wychowawcze rodziców są fundamentem w kształtowaniu młodego człowieka.

   Przygotowując dziecko do przedszkola, rodzice powinni pobudzać w nim poczucie samodzielności i odpowiedzialności za swoje zachowanie. Ucząc podstawowych czynności dnia codziennego jak np. ubieranie się, załatwianie potrzeb fizjologicznych, rodzice rozwijają samodzielność swej pociechy. W podobny sposób rodzice mogą wpłynąć na kształtowanie odpowiedzialności, dając zadania związane z dbałością o porządek w pokoju, czy karmieniem domowego pupila. Ważne jest, by małe dziecko wyrabiało w sobie obowiązkowość, która w późniejszym etapie adaptacyjnym do przedszkola okaże się niezmiernie ważna.

     Dla prawidłowego przebiegu procesu adaptacyjnego dziecka, istotnym elementem będzie organizowanie przez rodziców, domowych zajęć podobnych do przedszkolnych. Rodzice mogą wdrażać wiersze, czytanki, piosenki zabawy wywołujące dłuższe skupienie uwagi przez trzylatka. Ponadto dla malucha atrakcyjne będą zabawy z wykorzystaniem różnorodnych materiałów takich jak: papier kolorowy nożyczki, kredki, farbki itp., co w przedszkolu „ułatwi to dziecku przyswojenie sobie nawyków związanych z organizacją zajęć”[2].

   W procesie przystosowania się dziecka do przedszkola istotą jest współpraca rodziców z nauczycielami. Poprzez kontakty z wychowawcą, rodzic może przekazać ważne dla przedszkola informacje o swoim maluchu. Jak podkreśla M. Górska „żeby proces adaptacyjny przebiegał sprawnie, musi zaistnieć ścisła współpraca między rodzicami a pracownikami przedszkola. Ich wspólny wysiłek ułatwi dzieciom przystosowanie się do nowego środowiska”[3].

     Prawidłowy proces adaptacyjny przedszkolaka związany jest z zaspokojeniem potrzeb, szczególnie bezpieczeństwaBezpieczeństwo i zdrowie dziecka na terenie przedszkola jak i poza nim to podstawowe zadanie dla nauczycieli, oraz innych pracowników przedszkola.

   Maluchy mają małe doświadczenie życiowe, niewielki zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z problemami, niejednokrotnie są nieświadome zagrożeń swojego zdrowia czy też życia. Toteż, bardzo ważne jest, aby przedszkole od najwcześniejszych lat wyposażyło dzieci w nawyki unikania, zapobiegania i w miarę sprawnego pokonywania niebezpieczeństw.

Działania profilaktyczne przedszkola:

* Przybliżenie dzieciom zagrożeń na które mogą zostać narażone,

* Kształtowanie odpowiedzialności za swoje czyny,

* Wdrażanie sposobów „radzenia sobie” w różnych sytuacjach,

* Nauka podejmowania właściwych decyzji.

Zakres treści dotyczących bezpieczeństwa dziecka- zawartych w treściach programów wychowania przedszkolnego.
* Bezpieczne poruszanie się na drogach różnego typu.
* Bezpieczeństwo podczas zabaw.
* Groźne przedmioty i urządzenia.
* Zagrożenia ze strony zwierząt.
* Niebezpieczne rośliny.
* Zagrożenia ze strony dorosłych.
* Niebezpieczeństwo kradzieży, konieczność pilnowania swoich rzeczy i chronienia domowego dobytku.

                                                                                                                          Opracowała:

                                                                                             mgr Katarzyna Pawlicka- Kaleta


[1] E. Grotberg, Zwiększanie odporności psychicznej, wzmacnianie sił duchowych, Warszawa 2000, s. 21,

[2] I. Kopeć, Z radością do przedszkola, w: Wychowanie w przedszkolu nr 7, 2011, s. 51

[3] M. Górska, Będę przedszkolakiem- program adaptacyjny, w: Wychowanie w przedszkolu nr 7, 2003, s. 408,

Copyright © 2013. Przedszkole nr 15 Rights Reserved.