^Do góry
  
  
  
Get Adobe Flash player

 WITAMY SERDECZNIE NA STRONIE INTERNETOWEJ

PRZEDSZKOLA NR 15 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

20181030 155007

                                      ul. Szkolna 26, tel. (62) 736 95 65
                         e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                     Przedszkole od 01.09.2020r. czynne jest od poniedziałku do piątku, w godz. 6:00 - 17:00.

 

 

 


Szanowni Państwo!

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 15 kwietnia 2021 r. informujemy, że od 19 kwietnia 2021 r. do pracy stacjonarnej wracają placówki wychowania przedszkolnego.

Z radością oczekujemy na powrót dzieci do przedszkola.

Bardzo prosimy o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego. Prosimy o noszenie maseczek, dezynfekcję rąk i zachowanie odległości w wyznaczonych strefach. Bardzo prosimy o nie przysyłanie dzieci z różnego rodzaju infekcjami, ponieważ zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci i personelu przedszkola.

Z poważaniem

Małgorzata Olejniczak-Hyla

Dyrektor Przedszkola nr 15

..............................................................................................................................................................................................................................................

Drodzy Rodzice

w zakładce Aktualności znajduje się nauczanie zdalne z                          Języka angielskiego,  Religii oraz Logopedii - proszę o pobranie materiałów do ćwiczeń i zabaw z dziećmi.

Nauczanie zdalne w poszczególnych grupach od I do VIII odbywa się drogą e-mailową.

...............................................................................................................................................................................................................................................

 Szanowni Państwo !!!

Informujemy, iż zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia przedszkole będzie zamknięte do 18.04.2021r. 

...............................................................................................................................................................................................................................................

UWAGA RODZICE!

Informujemy, że Przedszkole nr 15 pełni dyżur wakacyjny w sierpniu 2021 r.

Prosimy o zgłaszanie dzieci na dyżur drogą mailową na adres:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   Od 6 kwietnia do 16 kwietnia, przyjmujemy zapisy dzieci z naszego przedszkola,    w miarę posiadanych miejsc.

Od 19 kwietnia do 23 kwietnia - jeśli będą jeszcze wolne miejsca - zapisujemy dzieci z innych placówek.

W mailu prosimy podać: imię nazwisko dziecka, grupę;  bądź nr przedszkola, w przypadku zapisu dziecka z innej  placówki oraz nr telefonu.  

W mailu zwrotnym otrzymacie Państwo informację potwierdzającą zapis na dyżur.

Nie przyjmujemy zgłoszeń na dyżur wakacyjny telefonicznie.  Prosimy o zrozumienie trudnej sytuacji.

Prosimy o zapisywanie na dyżur tylko tych dzieci, których oboje rodzice pracują 

i nie mają możliwości zapewnienia im opieki.

W sprawie zapisu na dyżur wakacyjny do innych przedszkoli prosimy kontaktować się z wybranym przedszkolem po wcześniejszym sprawdzeniu terminu i organizacji zapisów na stronie internetowej w danej placówce.

Pozostałe ostrowskie przedszkola pełnią dyżur następująco:

LIPIEC : 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17    

SIERPIEŃ : 2, 3, 9, 10, 14

..............................................................................................................................................................................................................................................

 Dyrektor Przedszkola nr 15 informuje, że w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego funkcjonowania jednostek systemu oświaty załączam nowe wnioski z listą osób uprawnionych do zapisu dziecka do przedszkola w okresie 29.03.2021 do 18.04.2021.

Wniosek do pobrania

 .............................................................................................................................................................................................................................................

SZANOWNI PAŃSTWO!
Informujemy, że zgodnie z ogłoszonymi w dniu dzisiejszym obostrzeniami od 29 marca do 9 kwietnia 2021 r. przedszkole będzie zamknięte.
Do placówki będą mogły przyjść wyłącznie dzieci rodziców wykonujących zawody medyczne i służb porządkowych, w trakcie wykonywania przez nich obowiązków służbowych.
W związku z tym na czas od 29 marca do 09 kwietnia 2021 będziemy przyjmować zgłoszenia na podstawie oświadczenia, które jest umieszczone na stronie internetowej przedszkola oraz przesłanego przez nauczycieli w grupach.
Prosimy o wypełnienie stosownego oświadczenia i przesłanie go drogą mailową do piątku 26.03.2021. do godz.11.00. a pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu doniesienie oryginału lub wrzucenie do skrzynki na listy.
Ze względu na bezpieczeństwo dzieci prosimy o o bezwzględne stosowanie się do obwiazujacych w przedszkolu procedur. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Oświadczenie

Wniosek Rodzica

.............................................................................................................................................................................................................................................

Szanowni Rodzice!!!

Dyrektor Przedszkola nr 15 informuje,

że zbliża sie termin rozpoczęcia rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2021/2022.

Zapisy odbywać się będą drogą elektroniczną od 01.03.2021r. do 31.03.2021r. 

W tym czasie należy wypełnić wniosek, dostępny na stronie Urzędu Miasta

https://przedszkola-ostrow-wielkopolski.nabory.pl 

wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu przedszkola

w godzinach 9:00 - 13:00

 

Ważna informacja dla dzieci uczęszczających do przedszkola

 

Zapisy dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 15 na rok szkolny 2021/2022 dokonuje się poprzez wypełnienie deklaracji, którą otrzymali państwo w formie papierowej.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 znajdują się w linku poniżej:

https://umostrow.pl/nabor-do-przedszkoli.html 

.............................................................................................................................................................................................................................................

 Ważne informacje dotyczące odpłatności od 1 lutego 2021r. 

Bardzo prosimy o zapoznanie sie z Ogłoszeniem dla Rodziców, a następnie wydrukować Deklarację str. 1 oraz str. 2, wypełnić i dostarczyć do przedszkola do dnia 22.01.2021r. (piątek)

UWAGA RODZICE!

W związku z Uchwałą Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku
Nr XXIX/336/2020, od 01.02.2021 r. będzie naliczana opłata za pobyt dziecka w przedszkolu.

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka będzie realizowane w godzinach od 8.00 – do 13.00 a koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę poza czasem bezpłatnego nauczania

i wychowania będzie wynosić 1,00 zł.

Odpłatność będzie naliczana z góry wg wskazanych przez Państwa pełnych godzin pobytu dziecka w placówce.

Deklaracje będą dostępne na stronie internetowej naszego przedszkola oraz w placówce                  od poniedziałku 18.01.2021 r.

Wypełnione deklaracje należy oddać do dnia 22.01.2021 r.

Prosimy również o zapoznanie się ze zmianami w Statucie. Uaktualniony statut będzie dostępny na stronie internetowej przedszkola od dnia 01.02.2021 r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta, rodzice dzieci 6-letnich nie ponoszą w/w opłaty.

Ogłoszenie dla Rodziców.

Odpłatność za przedszkole str.1 - Statut

Odpłatność za przedszkole str.2 - Statut 

Deklaracja str. 1

Deklaracja str. 2 

Uchwała Rady Miasta

...........................................................................................................................

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka                        800 12 12 12 

czat internetowy https://brpd.gov.pl/sos-czat/ 

.......................................................................................................................................................................................................................................

Koordynator do spraw dostępności

Dyrektor Przedszkola nr 15 w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, art.14 ,wyznacza koordynatora w placówce do spraw dostępności:

Imię i nazwisko: Małgorzata Derezińska

e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel. 62 736 95 65

................................................................................................................................................................................................

 

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 15 Rights Reserved.